Serveis

Serveis


GEST-BAU té capacitat per oferir tots els serveis necessaris per a la realització i gestió de tots els processos de l’edificació pel desenvolupament de projectes. Per això, disposem de gran varietat de maquinària, i també d’una sólida xarxa d’empreses col.laboradores que aporten serveis de fontaneria, electricitat, excavacions, fusteria, seguretat, pintura, guix, transports, piscines i tota mena d’assessorament técnic d’aparelladors i/o arquitectes així com assessorament administratiu.
L’empresa s’encarrega de la coordinació i la supervisió de les feines realitzades per les empreses col.laboradores (subcontractades), i també de la verificació de la qualitat dels materials emprats.

Construcció de xalets
Construcció de cases rurals
Edificació d’edificis plurifamiliars
Promocions
Reformes en general